Výukový plán a didaktika plavecké výuky pro děti předškolního věku v PS Zéva, z. s. zohledňuje psychomotorické zrání dětí v tomto období. Vychází z psychomotorických schopností, z  přiměřené zátěže a z již získaných plaveckých dovedností. „Předplavecká výuka“ je realizována vždy hravou formou se soutěživými prvky.

fms_7913

Kontaktní osoba

Jana Karlíková

+420 603 412 008
+420 603 852 839

FMS_5865

Vedoucí instruktorka

Simona Kuličková

+420 736 248 666