PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PLAVÁNÍ DĚTÍ V KLUBECH

SPORTOVNÍ A KONDIČNÍ PLAVÁNÍ DĚTÍ

PLAVÁNÍ ZŠ, MŠ

OSTATNÍ PLAVECKÉ AKTIVITY

Výukový plán střediska

Plavecké středisko při stanovení cílů výuky plavání vychází ze zákona 561/2004 Sb. – školský zákon; týkající se RVP ZV a ŠVP, z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 31 504/2004 – 22, z vyhlášky č. 48/2005 Sb. z 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky/§ 2 bod 3 a § 14 a 15/, z metodického pokynu k zajištění plavecké výuky na základních školách – MŠMT č.j. 32167/04-50 z 31.1.2005 a metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních – MŠMT č.j. 29 159/2001 26 z 9.11.2001 a z vyhlášky č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a plní všechny právní výklady legislativního a právního odboru MŠMT ČR k výuce plavání.

Informační leták PS ↓