Willyclub

Projekt závodní a sportovní plavecké činnosti

Plavecké středisko Zéva, z. s. (dále jen PS Zéva) vzniklo dne 1. 6. 2017 zapsáním do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce č. 11303, FJ 26446/2017/KSHK a navázalo na činnost zrušené Plavecké školy Zéva, Eliščino nábř.. 842/3, 500 03 Hradec Králové, školského zařízení, zřízeného Královéhradeckým krajem a zrušeného ke dni 31. 8. 2017.
Účelem spolku je organizace, řízení a zajišťování sportovních činností převážně v oblasti plavání, zajišťování dalších sportovních aktivit za účelem posilování zdraví a fyzické kondice široké veřejnosti, zejména dětí a mládeže. Náplní naší hlavní činnosti je zejména:

Kondiční a sportovní plavání dětí a mládeže – tj. základní výuka plavání, plavecká přípravka a závodní plavání dětí v odpoledních kurzech.
Závodní plavání probíhá ve skupinách „E“ a „A“ – tyto děti mohou trénovat až 4x týdně a to ve dnech Po, Út, St a Pá. Jedná se již o skupiny, které zpravidla 2x měsíčně vyjíždí na plavecké závody.
Skupina „E“ (E. S. A. HK – Elite Standard Academy vedená u ČSPS ČR) trénuje v Po, Út a ve St na 50m plaveckém bazénu HK a v Pá ve školním bazénu při ZŠ Štefánikova má do harmonogramu začleněnu
1 hodinu suché přípravy v tělocvičně, na kterou navazuje hodina tréninku plavání (technická cvičení).

Skupina „A“ trénuje následně. V Po má do harmonogramu začleněnou 1 hodinu suché přípravy + 0,75 hod plavecké teorie. Na tyto činnosti navazuje 1 hodina plaveckého tréninku = technického cvičení, vše v Základní škole Štefánikova. Ve dnech  Út, St, Pá probíhají tréninky na 50m plaveckém bazénu HK.
Plavecká přípravka pro závodní činnost a závodní činnost je vedena se skupinami B, C, D – některé děti ze skupiny B a C se již též zúčastnily plaveckých závodů. Všechny tyto skupiny se intenzivně připravují na následující závodní činnost a mohou na tréninky docházet 2x-3x týdně: Po, St, Pá. Pokud jim tyto dny nevyhovují, docházejí na náhradní plavecké tréninky/lekce do odpoledních sportovních plaveckých kurzů Karetaclub, Orkaclub a Delficlub.
Odpolední sportovní plavecké kluby: Karetaclub, Orkaclub a Delficlub probíhají ve dne Út, Čt, Pá. V těchto sportovních plaveckých klubech je kladen důraz na kvalitní technické provádění plaveckých dovedností u všech vyučovaných plaveckých způsobů. Děti jsou od počátku zařazení do výuky postupně připravovány na závodní plaveckou činnost. Pokud projeví zájem o zapojení do závodní činnosti v pozdějším věku, je jim umožněn přestup.
Kondiční a zdokonalovací plavání. V případě, že se děti = plavci nechtějí účastnit závodů, ale mají zájem se nadále zdokonalovat a plavat pro udržení zdraví a kondice, je jim nabídnuto pokračování v kondiční skupině Willyclubu „K“. Kondiční plavání probíhá na 50m plaveckém bazénu ve dnech Po, St a Pá. Do kondičního plavání dochází také plavci, kteří se výkonnostně věnují jiným sportům a plavecké tréninky jsou žádaným doplňkem – rekondiční části přípravy jejich sportovní činnosti.