Plavecké středisko Zéva, z. s. dne 30. 04. 2014 obdržela od Konsorcia Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy české republiky a společnosti Trexima, spol. s.r.o. „ Čestný certifikát“ Národní soustavy kvalifikací v praxi:

„Společnost – účelové školské zařízení KHK, Plavecké středisko Zéva, z. s. zařazená v rejstříku škol ČR, jako jedna z prvních v České republice zavedla principy NSK do své praxe a tím významně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání

Převzetím tohoto certifikátu je projevem společenské odpovědnosti a deklaruje přijetí čestného závazku NSK nadále využívat a podílet se na jejím zkvalitňování.

Dne 16. 10. 2015, č.j. MSMT-29034/2015 obdržela Plavecké středisko Zéva, z. s., HK od MŠMT ČR AUTORIZACI k pořádání celoživotního vzdělávání v oborech (profesi):
„INSTRUKTOR PLAVÁNÍ“ kód prof. kvalifikace 74 – 010 – M
„INSTRUKTOR DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ“ kód prof. kvalifikace 74 – 011 – M

Tato autorizace byla přidělena PS Zéva, z. s. na dobu 5ti let.

Zástupci autorizované osoby „Plaveckého střediska Zéva, z. s.“ jsou pro obor:

Instruktor plavání:

Instruktor dětského plavání:

fms_7913

Kontaktní osoba

Jana Karlíková

+420 603 412 008
+420 725 059 857
+420 603 852 839

fms_7877

Zástupce

Mgr. Jiří Pašta

+420 603 912 223

fms_7913

Kontaktní osoba

Jana Karlíková

+420 603 412 008
+420 725 059 857
+420 603 852 839

fms_7860

Zástupce

Soňa Kejzlarová

+420 603 852 839