Individuální plavání

aquahobbyclub_orez

Nehodí se Vám z časových či jiných důvodů naše nabídka na zařazení do připravených lekcí plavecké výuky? Můžete své děti přihlásit, dle Vašich časových potřeb, na „individuální lekce plavání“ a to jak pro neplavce, ale i na zdokonalovací a kondiční plavání.

fms_7913

Kontaktní osoba

Jana Karlíková

+420 603 412 008

fms_7900

Vedoucí instruktorka

Renáta Pavlů

+420 725 059 857

fms_7909

Zástupce

Zuzana Valášková

+420 725 875 712