1981, vznik ''Střediska plavecké výuky''

V roce 1981 vzniká v Hradci Králové při TJ Rudá Hvězda organizace „Středisko plavecké výuky“ za účelem systematizace organizovaného plavání v rámci povinné TV na I. stupni základních devítiletých škol. Do plaveckého výcviku jsou zařazováni žáci z 3. a 4. ročníků v rámci celého okresu. Cíle plaveckého výcviku a didaktika výuky jsou jednotně stanoveny pro celou ČSSR.

1998, ''Plavecká škola'' je právním subjektem

Revoluce v myšlení při stanovení cílů a úrovně výstupních dovednosti při výuce plavání, tak aby nebyly ohroženy životy žáků, přichází v roce 1998. V této době se stává organizace „Plavecká škola“ právním subjektem, jako účelové zařízení Školského úřadu. Pro rozšíření a upevnění plaveckých dovedností získaných ve škole, začíná nabízet ve své doplňkové činnosti nadstavbové kurzy určené klientům od nejútlejšího věku až po výuku plavání seniorů.

2001, Vydání zřizovací listiny

Rozhodnutím MŠMT České republiky byla 1. dubna 2001 delimitována a jejím zřizovatelem byl ustanoven Královéhradecký kraj.

2009, Nová zřizovací listina

10. září 2009 je Plavecké škole Zéva, HK přidělena zřizovací listina s č. j. 14687/SM/2009.

2017, Plavecké středisko Zéva, z. s.

Od 1. června 2017 se z PŠ Zéva Hradec Králové stává Plavecké středisko Zéva, z. s.