Žáci města a okresu Hradce Králové dochází na plaveckou výuku, hrazenou ze státního rozpočtu, ve dvou nebo ve třech po sobě jdoucích ročnících v rozsahu 40 hodin. Projekt Základní škola doporučuje docházku do plavecké výuky žákům 3. a 4. ročníků na základě progresivního rozvoje psychické a fyzické zdatnosti, který vede k nejefektivnějšímu a nejekonomičtějšímu vynaložení státních finančních prostředků.

Vzhledem k časově omezené a nízké dotaci doporučené MŠMT ČR, která je pro splnění dovedností stanovené pro výkon „Plavec“ nedostačující, nabízí PŠ docházku do plavecké výuky ve třech a více plaveckých etapách. Tato koncepce „Komplexní plavecké výuky“ obsahuje ucelený výukový metodický plán, jehož cílem a výsledným produktem je tzv. VŠESTRANNÝ PLAVEC, který není ohrožen případným utonutím na základě nedostačujících dovedností.

Kontaktní osoba

Jana Karlíková

+420 603 412 008

 

Vedoucí instruktor

Mgr. Jiří Pašta

+420 603 912 223

logo-hradecTato sportovní činnost je finančně podpořena z grantů Magistrátu města Hradce Králové.

logo-ceska-unie-skolniho-plavani_300x300