Koncepce předplavecké výuky dětí ze sportovních tříd MŠ umožňuje zvládnutí vyšších metodických cílů s výraznějším osvojením dovedností plaveckých způsobů znak, kraul a prsa, posléze i uplavání kratších plaveckých tratí v rozpětí 10–25 metrů. Tyto děti dochází do plavecké výuky jednou týdně na lekce trvající 45 nebo 60 minut po celý školní rok, od věku tří let do ukončení docházky v mateřské škole.

Vedoucí instruktorka

Martina Heroldová

+420 725 875 712

Zástupce

Simona Kuličková

+420 736 248 666